Seneste nyheder 

 

Retningslinjer for brug af mundbind

Grundet nye retningslinjer for brug af mundbind skal der på Blokrådsmødet d. 3. november 2020 bæres mundbind. Læs mere nedenfor om eventuelt krav til brug af mundbind ved udlån af jeres fællesrum i blokkene.

02-11-2020

Der er kommet en ny bekendtgørelse om krav af brug af mundbind (jf. Bekendtgørelse nr. 1534)

Hvorvidt der er krav om brug af mundbind i forbindelse med aktiviteter i beboerlokalerne, afhænger af hvordan lokalet anvendes:
1. Hvis beboerlokalet fungerer som kulturhus, eller der udføres sociale aktiviteter som f.eks. bankospil, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3.
2. Hvis der er tale om en beboercafé, skal der bæres mundbind, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 om serveringssteder.
3. Hvis beboerlokalet anvendes til et privat arrangement af en beboer, så vil der alene være krav om mundbind, hvis det efter en konkret vurdering opfattes som et serveringssted –        fx hvis der er ansat personale til at servere.
4. Ved afholdelse af beboermøder i boligafdelingen er der krav om mundbind for mødedeltagerne, idet sådanne møder må betragtes som foreningsaktiviteter i foreningslokaler, jf.          bekendtgørelsens § 1, stk. nr. 3.

Med udgangspunkt i ovenstående er det op til blokkene at vurdere, hvorvidt der er krav om brug af mundbind ved brug af jeres fællesrum.