Seneste nyheder 

 

Miljøminister lancerer kampagnen #skodfritDanmark i Farum MIdtpunkt

Den 5. oktober kl. 11.30 lancerer miljøminister Lea Wermelin Miljøministeriets cigaretskod-kampagne inden for den almene sektor i boligafdelingen Farum Midtpunkt, hvor miljøministeren også ser nærmere på boligafdelingens nye affaldssortering. I den almene boligafdeling har man nemlig taget alternative metoder i brug for at få så mange af afdelingens 4.000 beboere til at affaldssortere som muligt. Pressen er velkommen den 5. oktober.

02-10-2020

Foto: Lars Bertelsen
Billedtekst: Affalds-ambassadører guider beboerne i Farum Midtpunkt til at sortere affaldet korrekt.

Hvordan får man 4.000 beboere i en almen boligafdeling til at sortere alt deres affald fra den ene dag til den anden? Det spørgsmål har man stillet sig selv i boligafdelingen Farum Midtpunkt, der er en del af Furesø Boligselskab. Svaret er langt fra løftede pegefingre eller skiltning om, at ’din mor arbejder ikke her.

I stedet tror boligafdelingen på, at man ved brug af motivation og adfærdsdesign (også kaldet ”nudging” i fagtermer) kan komme nogle af de udfordringer til livs, som man ser i Farum Midtpunkt – og som i øvrigt også er kendte i andre boligområder.

Ingen løftede pegefingre
Boligafdelingen har indgået et bredt samarbejde med både adfærdsspecialister, Furesø Kommune og Vestforbrændingen for at skabe den optimale sammenhæng mellem kommunens affaldsplan og beboernes og boligafdelingens indsatser.

Vi er af den klare overbevisning, at vi får dette til at lykkes med motivation fremfor løftede pegefingre – det har vi forsøgt med hundredvis af gange, og vi kan efterhånden konstatere, at det ikke virker. Et af vores tiltag har været at fokusere på den personlige kontakt til beboerne. Derfor har vi arbejdet med affaldsambassadører blandt de ansatte i Farum Midtpunkt, og det har været en stor succes. Ambassadørernes første opgave var at stemme dørklokker for at omdele startpakker. Her mødte de beboerne og fik en snak med dem om sortering, hvor ambassadørerne havde mulighed for at motivere beboerne, og hvor beboerne havde mulighed for at få svar på deres spørgsmål til affaldssorteringen”, siger afdelingsleder for Farum Midtpunkt, Palle Rye.

Miljøminister Lea Wermelin får selv syn for sagen, når hun lancerer Miljøministeriets cigaretskod-kampagne inden for den almene sektor i netop Farum Midtpunkt.

”Alt for meget affald ender desværre i naturen. Derfor er det dejligt, at så mange har taget godt imod kampagnen #SkodfritDanmark, og at flere almene boliger har bedt om at få besøg af de store cigaretskod for at sætte fokus på, at affald skal i skraldespanden. Vi skal gøre op med brug-og-smid-væk kulturen, og genanvende og genbruge langt flere ressourcer. Her kan vi alle gøre en grøn forskel ved at sortere vores affald og smide det i de rette skraldespande. Det er de jo i fuld gang med i Farum Midtpunkt, og det glæder jeg mig til at høre mere om”, siger miljøminister Lea Wermelin”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Kampagnen sætter fokus på den store mængde af mikroplast, som cigaretskod udgør i den danske natur, og den skal motivere danskerne til at passe bedre på naturen og ikke mindst understøtte regeringens klimaplan.

Børnene går forrest 
Den store indsats i Farum Midtpunkt ligger samtidig i naturlig forlængelse af Furesø Kommunes affaldsplan. Mandag afprøver kommunen potentialerne i, at elever underviser voksne i at affaldssortere rigtigt. På baggrund af de erfaringer er kommunens ønske at lave et samarbejde med beboerdemokratiet om at etablere en lokal affaldsambassadørindsats, hvor kommunen sammen med Farum Midtpunkt og genbrugsstationer uddanner børn og unge som affaldsambassadører, så de kan undervise beboere i Farum Midtpunkt i at sortere rigtigt.

”I Furesø står borgere, boligselskaber og virksomheder sammen om at udvikle bæredygtige løsninger og gode sorteringsvaner. Målet er at øge genanvendelsesgraden af affald for husholdninger og virksomheder markant frem mod 2030. Vi går foran på vores dagtilbud og skoler, hvor mere end 1.000 af vores børn er blevet såkaldte ”affaldsambassadører”, der giver gode råd om affaldssortering til deres forældre. Jeg er godt tilfreds med, at denne indsats nu videreudvikles, så ambassadørerne også underviser beboere i vores lokalområder. Dermed vil de nye affaldsambassadører fra Stavnsholtskolen bidrage til at skabe gode sorteringsvaner, så de værdifulde ressourcer i affaldet i endnu større grad kan genanvendes”, siger Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune.

Lanceringen af kampagnen finder sted i Farum Midtpunkt ved Paltholmterrasserne 17-18 (på fodboldbanen), 3520 Farum, den 5. oktober kl. 11.30-12.45. Af hensyn til corona-restriktioner bedes pressen melde deres ankomst til kommunikationsmedarbejder Maiken Kihlberg Nissen, tlf.: 30 51 91 83.

 

Kontakt for yderligere info

Maiken Kihlberg Nissen, kommunikationsmedarbejder, Farum Midtpunkt, tlf.: 30 51 91 83

Stine Rahbek Pedersen, projektleder i Grøn Omstilling, Furesø Kommune, tlf.: 72 16 41 42