Skoler og institutioner

Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv skal være præget af, at: Visionen for børn og unge i Furesø Kommune er pejlemærke for de værdier og fælleskommunale mål, som skal danne grundlag for de kommende tre års udvikling af folkeskolerne i Furesø Kommune og hermed sikre høj kvalitet i undervisningen.

De ni værdier:
Faglighed, trivsel, kreativitet, innovation, evaluering og dokumentation, demokrati, sociale kompetencer, lyst til læring og rummelighed/mangfoldighed.

Læs mere om de forskellige skoler her.

Udover de offentlige skoler er der i kommunen også privat skole, for mere information se her.