Renovering af indre gangstrøg

I september 2015 besluttede blokrådet i Farum Midtpunkt at nedsætte en følgegruppe,der skulle arbejde med renovering af de indre gangstrøg. Som forløber for den egentlige følgegruppe, var der etableret en arbejdsgruppe, som undersøgte forkellige muligheder i forhold til de indre gangstrøg - herunder nye typer af gulvbelægning. Cirka 2 år efter nedsættelse af følgegruppen, blev et udkast til den endelige blokrådssag præsenteret af projektleder, Bente Heltberg/KAB, og rådgivere Peter Jerichau/Domus arkitekter samt Henrik Nielsen/Dominia Rådgivende ingeniører. På Blokrådsmødet i december 2017 rejses sagen endeligt i Blokrådet og vedtages med overvældende flertal.