Husorden 

I Farum Midtpunkt har beboerne vedtaget en husorden der blandt andet omfatter retten til husdyrhold. Husk at ansøge om tilladelse til husdyrhold - op til 4 husdyr pr. bolig. Ansøgningsblanketten kan hentes på Ejendomskontoret.

Læs Husordenen for Farum Midtpunkt