Uddannelsesudvalg (UU)

Udvalgets formål er at uddanne den enkelte beboerdemokrat til at varetage det beboerdemokratiske arbejde i Farum Midtpunkt, styrke de forskellige udvalg i deres respektive arbejdsområder, forestå Velkomstmøder for nye beboere, forestå Temadage og sørge for at Farum Midtpunkt er repræsenteret på forskellige kurser og konferencer.

Læs Uddannelsesudvalgets kommissorium.

Uddannelsesudvalget er et åbent udvalg.

Sidste møde blev afholdt d. 19. februar 2020, kl. 19.

 

Referater UU:

 

E-mail: uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk

Kontaktperson: Charlotte Bak