Friarealaudvalget (FAU)

Udvalget tager sig af beslutninger omkring beplantning, legepladser, trapper samt borde og bænke. 

Læs Friarealudvalgets kommissorium.

Friarealudvalget er et åbent udvalg.

Næste møder afholdes:

15. april kl. 16.30 (Markvandring mødes i Servicecentralen)

10. juni kl. 16.30 i Servicecentralen

Referater FAU:

E-mail: friarealudvalg@farum-midtpunkt.dk

 

Kontaktperson: Hans Laustsen