Friarealaudvalget (FAU)

Udvalget tager sig af beslutninger omkring beplantning, legepladser, trapper samt borde og bænke. 

Læs Friarealudvalgets kommissorium.

Friarealudvalget er et åbent udvalg, og kommende møder afholdes:

12. juni 2019, kl. 16.30 i Servicecentralen
14. august 2019, kl. 16.30 i Servicecentralen

 

Referater FAU:

E-mail: friarealudvalg@farum-midtpunkt.dk

 

Kontaktperson: Hans Laustsen