Boligudvalget (BOU)

Boligudvalget beskæftiger sig med vedligeholdelse af boligen, modernisering, råderet, installation og husordenen.

Udvalgets medlemmer kan være bisiddere ved ind- og udflytninger samt ved klagesager om boligens stand.

Se Boligudvalgets kommissorium

Boligudvalget er et åbent udvalg, og de afholder møde 2. tirsdag i måneden, kl. 19.00 i Servicecentralen.

Mødet d. 12. november rykkes til d. 19. november kl. 19 grundet sygdom.

Referater BOU:

E-mail: boligudvalg@farum-midtpunkt.dk