Blokrådets forretningsudvalg (BR-FU)

BR-FU er Blokrådets sekretariat. De ekspederer Blokrådets beslutninger og fungerer som Blokrådets forretningsfører mellem blokrådsmøderne.  

Læs mere om BR-FUs arbejdsområde i Forretningsordenen for Farum Midtpunkt.

BR-FU er et lukket udvalg, og møder afholdes mandage i ulige uger i Servicecentralen.

Beboere er velkomne til at møde op til møderne mellem kl. 19-20, hvis de har en sag, de ønsker hjælp til at løse af BR-FU.

Se kontaktinfo.