Bladudvalget (BU)

Bladudvalget er redaktionen bag Farum Midtpunkts beboerblad, Midtpunktet, der udkommer 11 gange årligt.

Midtpunktet indeholder dagsordner til blokrådsmøder, blokrådssager, referater af blokrådsmøder samt artikler og indlæg om begivenheder i Farum Midtpunkt. 

Læs Bladudvalgets kommissorium

Du kan orientere dig i Midtpunktet her på siden under "nyheder".

Eventuelle indlæg sendes til Bladudvalget på bladudvalg@farum-midtpunkt.dk

Bladudvalget er et åbent udvalg, og du kan orientere dig om tidspunkt for kommende møde samt afleveringsfrist for indlæg og blokrådssager i kalenderen bagerst i Midtpunktet

 

Ansvarshavende redaktør: Berit Sandfeld