Beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt

Beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt er organiseret på en anden måde end i andre almene boligafdelinger, nemlig med en "grundlov" og Blokrådets Forretningsorden. Læs mere i Farum Midtpunkts Grundlov og Forretningsorden.

Se en grafisk fremstilling af beboerdemokratiets organisering i Farum Midtpunkt.

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er kompliceret, da rammerne dels er fastlagt i en række love og bekendtgørelser og dels i boligorganisationens egne vedtægter. Læs vedtægerne for Furesø Boligselskab.

Ønsker du at læse mere om boligselskabet, så klik ind på Furesø Boligselskabs hjemmeside.

Beslutningsreferat af BR-møde 516, 5. juli 2018

Dirigent: 428D
Dagsorden godkendt uden bemærkninger
Referat af 7. juni 2018 godkendt med bemærkninger
Blokrådssager:
517.a: Valg til Økonomiudvalget (Hans 16/1/0, Jakob 16/1/0, Jørgen 16/1/0)
517.b: Istandsættelse af den tidligere varmestue (16/1/0)​
517.c: Omregistrering af 18B og 19C til beboerhotelværelse (15/2/0)

Næste blokrådsmøde afholdes 4. september 2018 kl. 19:00 i Servicecentralen (bemærk den ændrede mødetid).

Husmøder i de individuelle blokke koordineres efter, hvornår blokrådsmøderne er lagt i kalenderen - hent Blokrådskalenderen 2018  

 

Under blokrådet i Farum Midtpunkt er nedsat en række åbne og lukkede udvalg.

Alle Farum Midtpunkt beboere har mulighed for at indtræde i et eller flere af de åbne udvalg, som er nedsat af blokrådet.

Kontakt BR-sekretariatet på mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk for at høre mere om, hvad det indebærer at være udvalgsmedlem.

Du kan læse mere om udvalgene her på siden - se i menuen til venstre under "Beboerdemokratiet".

 

I forbindelse med ombygnings- og andre større projekter i Farum Midtpunkt nedsættes tilhørende følgegrupper. Her kan du læse en beskrivelse af følgegruppens rolle.