Beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt

Beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt er organiseret på en anden måde end i andre almene boligafdelinger, nemlig med en "grundlov" og Blokrådets Forretningsorden. Læs mere i Farum Midtpunkts Grundlov og Forretningsorden.

Se en grafisk fremstilling af beboerdemokratiets organisering i Farum Midtpunkt.

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er kompliceret, da rammerne dels er fastlagt i en række love og bekendtgørelser og dels i boligorganisationens egne vedtægter. Læs vedtægerne for Furesø Boligselskab.

Ønsker du at læse mere om boligselskabet, så klik ind på Furesø Boligselskabs hjemmeside.

Beslutningsreferat af BR-møde 540, 1. september 2020

Dirigent: Lis/BR-FU & Henrik/428D
Dagsorden godkendt uden bemærkninger
Referat af 2. juli 2020 godkendt uden bemærkninger

Blokrådssager:
a. BOU - Overførsel af midler til budget 2020/21 (18/2/0)
b. FAU - Overførsel af midler til budget 2020/21 (20/0/0)
c. STRU - Overførsel af midler til budget 2020/21 (17/2/1)
d. Anvendelse af den tidligere varmestue (20/0/0)
e. Kommissorium for Bolignetudvalget (Udsættelsesforslag fra Blok 43 vedtaget 17/0/3)
f. Aftalevilkår og Netikette (Udsættelsesforslag fra Blok 43 vedtaget 19/0/1)

Næste blokrådsmøde afholdes d. 3. november 2020.

Husmøder i de individuelle blokke koordineres efter, hvornår blokrådsmøderne er lagt i kalenderen - hent Blokrådskalenderen 2020 

 

Under blokrådet i Farum Midtpunkt er nedsat en række åbne og lukkede udvalg.

Alle Farum Midtpunkt beboere har mulighed for at indtræde i et eller flere af de åbne udvalg, som er nedsat af blokrådet.

Kontakt BR-sekretariatet på mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk for at høre mere om, hvad det indebærer at være udvalgsmedlem.

Du kan læse mere om udvalgene her på siden - se i menuen til venstre under "Beboerdemokratiet".

 

I forbindelse med ombygnings- og andre større projekter i Farum Midtpunkt nedsættes tilhørende følgegrupper. Her kan du læse en beskrivelse af følgegruppens rolle.

 

Blokkenes fællesrum

Alle blokkene har nogle fællesrum, som de bruger til forskellige formål - herunder når der skal afholdes husmøder og andre festlige arrangementer.

Inventaret i fællesrummene er forsikret over ejendommens forsikring, såfremt der forefindes en inventarliste.

Derfor bør alle blokke sørge for, at Ejendomskontoret altid har en opdateret version. I kan hente en skabelon til inventarlisten her.